душевен

душевен
прил. - психичен, вътрешен, духовен, нравствен, морален

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • душевен мир — словосъч. душевност, психика, психология, душа, преживяване, вътрешен мир …   Български синонимен речник

  • Клычков, Сергей — (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова) [1889 ] поэт и беллетрист. Род. в д. Дубровки, Тверской губ., в семье кустаря сапожника, Печататься начал в 1909. К. один из наиболее ярких представителей кулацкой литературы (см.). До 1925 Клычков пишет… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Клычков — Сергей (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова) (1889 ) поэт и беллетрист. Р. в д. Дубровки, Тверской губ., в семье кустаря сапожника, Печататься начал в 1909. К. один из наиболее ярких представителей кулацкой литературы (см.). До 1925 Клычков… …   Литературная энциклопедия

  • Ковалевский, Иван Ефимович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ковалевский. Иван Ковалевский …   Википедия

  • атавистички — (лат atavus) наследен од предците (во телесен или душевен поглед), прадедовски …   Macedonian dictionary

  • атараксија — (грч ataraxia) состојба без страсти, душевен мир (идеал на мудреците) …   Macedonian dictionary

  • брадифразија — (грч. bradys, phrasis зборување) мед. отежнат говор поради некој душевен недостаток …   Macedonian dictionary

  • еротика — (грч. eros) 1. љубовна поезија литература во целиот душевен и сетилен живот е сосредоточен на половата љубов 2. сетилност, сетилна љубов, љубовна страст, сладострастие, похота …   Macedonian dictionary

  • интелектуален — (лат. intellectualis) 1. душевен, духовен, разумски, умствен, што му припаѓа или се однесува на интелектот 2. фил. натсетилен, до кој се дошло со размислување …   Macedonian dictionary

  • квиетизам — (лат. quies, quiets мир) 1. мистично религиозно филозофско учење според кое со откажување од се што е овоземно и со самонабљудување се постигнува душевен, блажен мир 2. немарно, пасивно однесување кон животот околу себе рамнодушност,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”